COACHING

COACHING

 

Coaching er en dialog, en samtaleform der anvendes for at får mulighed for, at reflektere over og udvikle egne evner til, at handle selvstændigt . Ved at coachen lytter aktivt , stiller reflekterende og konfronterende spørgemål, kan coachen på en anerkendende og respektfuld måde sætte gang i en proces, som gør det muligt, at se egne evner og derved udnytte en større del af sit potentiale, få større selvindsigt og derved øge effektiviteten.

Det afgørende i processen er, at coachen hele tiden følger den coachedes lærings- og udviklingsproces ved at være opmærksom på b.la. kropssprog, mimik, suk m.m. samt ved at forholde sig til den målsætning, som personen selv opstiller i løbet af samtalen med coachen.

 

En vigtig del af coachens opgave er også at lytte efter de eventuelle begrænsninger, som den coachede giver udtryk for igennem forløbet, idet mange af disse begrænsninger kan være med til at afholde personen fra at yde sit optimale. Coachen kan stille spørgsmål til disse begrænsninger og deres rigtighed, for derigennem at assistere personen i selv, at finde frem til en ny indgangsvinkel til emnet.

 

Coaching handler ikke om at fokusere på fortiden, men på fremtiden og hvordan du selv kan udvikle dine egne mål, muligheder og potentiale.

 

Eksempler på Coachende spørgsmål:

- Du fortæller, at det er galt på alle møder I holder. Fortæl mig lige om et møde, hvor det alligevel gik godt.

 

- Når du ikke vil have...., hvad vil du så have i stedet for?

 

- Du siger, at det aldrig vil lykkes for dig. Hvis det nu alligevel skal lykkedes lidt, hvordan starter det så?

 

- Hvad vil være anderledes, når det her lykkedes for dig?

 

- På en skala fra 1-10 hvor realistisk er det så at det lykkedes ? Hvis vi så lige skal rykke det 1 op, hvad skal der så ske?

 

- Hvordan ser det ud når du er nået målet?

 

- Hvis vi nu mødes om 3 måneder og du fortæller mig, at det går rigtig godt, hvad skete der så en måned før?

 

- Hvornår går du i gang med de her spændene tiltag, som du er nået frem til?

 

Coaching i din virksomhed

Er der brug for at få tilknyttet en coach til din

virksomhed i et længere eller en kortere forløb,

så er det absolut en mulighed.

Kontakt for at få et tilbud.

 

 

 

 

 

Der er mulighed for Coaching på

Fjordbakken 11. 4400 Kalundborg eller på

arbejdspladsen hvis der indgås firma aftale.