DISC PROFILER

DISC PROFIL

Anvendelsesmuligheder for Extended DISC profilanalyser:

 

Rekruttering:

DISC personanalyse er velegnet til rekruttering, da det med denne personanalyse er muligt at afdække en evt. kommende medarbejders stærke sider og hvor der er udfordringer.

Man kan meget specifikt få et indblik i personens kompetencer.

 

Medarbejderudvikling:

En DISC test bygger på naturlig adfærd og tilpasset adfærd hvilket kan vise om man er under pres i sit job. DISC er en person analyse der kan bruges som værktøj til, at få sat ord på egen adfærd og egne handlemønstrer, det giver en selvindsigt, der kan være med til en bevidstgørelse af de udfordringer og handlemuligheder du har.

Det kan endvidere være med til at give ledelsen et billede af hvordan medarbejdere reagerer i specifikke situationer eller miljøer.

 

Teamudvikling og teamsammensætning:

Med DISC personanalyse kan der sættes teams sammen på baggrund af personernes naturlige og tilpasset adfærd, hvilket kan skabe dynamiske og arbejdsomme teams.

I et eksisterende team kan adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvilket giver en forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af hinandens ressourcer. Det kan herved afdækkes om de mest nødvendige personlighedstræk findes i teamet.

 

•Få større personlig gennemslagskraft.

•Styrk samarbejdet med kollegaerne.

•Forbygge stress.

•Bedre kommunikation.

•Få kendskab til egne og kollegaers styrker og udfordringer.

 

Hvordan foregår det?

En profilanalyse indeholder:

Individuel udfyldt profil som foregår online (der tilsendes et link, hvor der besvares spørgsmål, dette tager ca. 15 min.) herefter bearbejdes profilen af en certificeret DISC konsulent.

Der aftales 1 times personlig feedback. Det vil foregå i en coachende form med fokus på dine styrker og udviklingsmuligheder.

Materialet på ca. 10 sider der udleveres eller tilsendes pr. mail.

 

Køber I et større antal DISC profiler,

så er der også mulighed for,

at vi kommer ud til jer og giver tilbagemeldingerne

over én eller flere arbejdsdage.

Dette aftales individuelt.

Kontakt for tilbud.

 

Teamtilbagemelding vil udover den personlige

tilbagemelding, kræve en samlet tilbagemelding

til teamet eller ledelsen, med klarlæggelse af teamets

kompetencer og personernes roller i teamet.

Pris afhænger af team størrelse og evt. teamcoaching.