VI TILBYDER

VI TILBYDER

 

 

Kurser / Forløb

 

Vi igangsætter bevidstgørende, udviklende og handlingsorienteret processer

 

som medvirker til at skabe lederudvikling, medarbejderudvikling og effektive teams !

 

Vi kommer med bud på en effektiv teamsammensætning hvis i skal oprette nye teams !

 

_____________

 

Find ud af om I har spændt elastikken for meget, og hvordan i kan løsne den igen for at undgå stress !

 

bliv bevidste om hvordan I kan møde hinanden, med en positiv forventning om at i ikke er ens,

 

og hvordan I kan bruge hinandens ressourcer til at opnå de bedste løsninger !

 

_____________

 

Nedenstående kurser / forløb tilbydes i samarbejde med min samarbejdspartner Relationscoaching

 

Hvis I har ønsker om en anden sammensætning – så kontakt mig telefonisk eller pr. mail for en god

løsning.

 

 

 

1. En personaledag / pædagogisk dag

Tema: Relations kompetencer på arbejdspladsen

 

Indhold

Typologier som en forståelsesramme, coaching som en effektiv spørgeramme og fokus på egentilstand

 

Formål

Deltagerne bliver endnu mere reflekterende over deres egentilstand samt får mere fokus på hvordan kommunikationen kan medvirke til at åbne op for nye perspektiver og dermed nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet.

 

Vi tilbyder

En temadag kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere

 

I sørger selv for

Kursuslokaler samt forplejning

Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)

AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor

 

_____________________________________________________________________________________________

2. Udvikling af ledelsesteams / medarbejderteams

Tema: DISC profilanalyser med tilbagemeldinger

 

Indhold

Udarbejdelse af DISC profil på hver medarbejder og en personlig tilbagemelding. Udarbejdelse af en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet samt en tilbagemelding til det samlede team. (Prisen afhænger af teamets størrelse)

 

Formål

Teamets adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvilket kan medvirke til at give en større forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer . Det kan styrke samarbejdet i teamet og medvirke til en mere effektiv kommunikation, og bl.a. forebygge stress.

 

Vi tilbyder

Udarbejdelse af profilanalyser samt individuelle tilbagemeldinger á 1 time pr. medarbejder (rabat ved mere end 10 personer).

Udarbejdelse af teamanalyser samt teamtilbagemeldinger á 2 timer pr. team.

 

I sørger selv for

1-2 mødelokaler med plads til min. 2 personer. (til de individuelle tilbagemeldinger)

1-2 mødelokaler med plads til hele teamet. ( til team tilbagemeldeinger).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

3. En personaledag / pædagogisk dag og efterfølgende udvikling af ledelsesteams / medarbejderteams

 

En personaledag / pædagogisk dag (max. 40 personer) inkl. DISC profilanalyser med tilbagemeldinger:

(forløbet strækker sig over flere dage; antallet aftales nærmere)

 

Tema: Relations kompetencer på arbejdspladsen og DISC profilanalyser med tilbagemeldinger

 

Indhold

Typologier som en forståelsesramme, coaching som en effektiv spørgeramme og fokus på egentilstand. Efterfølgende udarbejdelse af DISC profil på hver medarbejder og en personlig tilbagemelding. Udarbejdelse af en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet samt en tilbagemelding til det samlede team. (Prisen afhænger af teamets størrelse)

 

Formål

Deltagerne får kendskab til DISC typologierne og bliver endnu mere reflekterende over deres egentilstand samt får mere fokus på hvordan kommunikationen kan medvirke til at åbne op for nye perspektiver og dermed nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet. Efterfølgende klarlægges adfærdsmønstre for teammedlemmerne, hvilket kan medvirke til at give en større forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer. Det kan styrke samarbejdet i teamet og medvirke til en mere effektiv kommunikation, og bl.a. forebygge stress.

 

Vi tilbyder

Først en temadag med relations kompetencer på arbejdspladsen kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere. Herefter opfølgningsdage med udarbejdelse af profilanalyser samt individuelle tilbagemeldinger á 1 time pr. medarbejder (rabat ved mere end 10 personer) og udarbejdelse af teamanalyser samt teamtilbagemeldinger á 2 timer pr. team.

 

I sørger selv for

Kursuslokaler samt forplejning

Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)

AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor

1-2 mødelokaler med plads til min.. 2 personer. (til de individuelle tilbagemeldinger)

1-2 mødelokaler med plads til hele teamet. ( til team tilbagemeldinger).

 

_____________________________________________________________________________________________

 

4. To timers oplæg og efterfølgende udvikling af ledelsesteams / medarbejderteams

 

2 timers oplæg (max. 40 personer) inkl. DISC profilanalyser med tilbagemeldinger: ( Forløbet strækker sig over flere dage; antallet aftales nærmere).

 

Tema: Introduktion til DISC profiltyper inkl. DISC profilanalyser med tilbagemeldinger

 

Indhold

Introduktion af DISC typologierne, som en forståelsesramme og efterfølgende udarbejdelse af DISC profil på hver medarbejder og en personlig tilbagemelding. Udarbejdelse af en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet samt en tilbagemelding til det samlede team. (Prisen afhænger af teamets størrelse)

 

Formål

Deltagerne introduceres til DISC typologierne og efterfølgende klarlægges adfærdsmønstre for teammedlemmerne, hvilket kan medvirke til at give en større forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer. Det kan styrke samarbejdet i teamet og medvirke til en mere effektiv kommunikation, og bl.a. forebygge stress.

 

Vi tilbyder

Først 2 timers introduktion af DISC typologierne med oplæg fra 2 foredragsholdere. Herefter opfølgningsdage med udarbejdelse af profilanalyser samt individuelle tilbagemeldinger á 1 time (rabat ved mere end 10 personer) og udarbejdelse af teamanalyser samt teamtilbagemeldinger á 2 timer pr. team

 

I sørger selv for

Kursuslokaler samt forplejning

Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)

AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor

1-2 mødelokaler med plads til min.. 2 personer. (til de individuelle tilbagemeldinger)

1-2 mødelokaler med plads til hele teamet. ( til team tilbagemeldinger).

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

5. Tre dages kursusforløb i relations kompetencer på arbejdspladsen / coaching og DISC

 

Tema: Relations kompetencer på arbejdspladsen – (max. 40 personer)

 

Indhold

Lidt om at komme frem i pandelapperne og at tøjle sin indre papegøje, verbal og non verbal kommunikation, typologier som en forståelsesramme, coaching som en effektiv spørgeramme, kernekompetencer og fokus på egentilstand.

 

Formål

Deltagerne bliver endnu mere reflekterende over deres egentilstand, samt får mere fokus på og øvelse i at kommunikere på en måde som åbner op for nye perspektiver og giver nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet.

 

Vi tilbyder

To sammenhængende kursusdage kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere

En opfølgnings kursusdag kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere

I sørger selv for

Kursuslokaler samt forplejning

Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)

AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor